Game tổ chức sự kiện Timo

Bạn đang ở đây

Game to chuc su kien timo

Mô tả dự án

Dự án phần mềm tổ chức sự kiện ngân hàng Timo do Công Ty TNHH Thế Giới Phẳng (TWF) triển khai.

Dự án được viết trên nền tảng Java, đảm bảo độ bảo mật và tính ổn định trong quá trình vận hành.

Yêu cầu từ phái Timo là hệ thống có sể chạy song song ở 2 điểm tổ chức sự kiện, thông tin của khách hàng phải được bảo mật. người quảng lý có thể trích xuất dữ liệu báo cáo kết qua sau mỗi ngày. 

Chi tiết dự án

  • game

Các dự án liên quan

  
Game Picachus

Game Picachus cổ điển,

   
Game Panda Hero

Game Panda Hero

Ofbiz ERP
thiet ke web bang opensource drupal

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ THẾ GIỚI PHẲNG (TWF), thành lập năm 2023, chúng tôi làm trong lãnh vực công nghệ thông tin, chuyên thiết kế website, viết API tích hợp các hệ thống và gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.

 

LIÊN LẠC