Mallox Ransomware - Mối đe dọa mới trong thế giới ransomware

Mallox Ransomware đã tấn công nhiều nạn nhân trên khắp thế giới. Theo một báo cáo, từng có hơn 20 nạn nhân thuộc hơn 15 quốc gia, trong đó Ấn Độ là quốc gia bị tấn công nhiều nhất, tiếp theo là Hoa Kỳ[3]. Các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi Mallox Ransomware là ngành Sản xuất, Năng lượng và Tiện ích, Công nghệ thông tin và Dịch vụ chuyên nghiệp

Xem chi tiết