Game tổ chức sự kiện Timo

You are here

Game to chuc su kien timo

Job Description

Dự án phần mềm tổ chức sự kiện ngân hàng Timo do Công Ty TNHH Thế Giới Phẳng (TWF) triển khai.

Dự án được viết trên nền tảng Java, đảm bảo độ bảo mật và tính ổn định trong quá trình vận hành.

Yêu cầu từ phái Timo là hệ thống có sể chạy song song ở 2 điểm tổ chức sự kiện, thông tin của khách hàng phải được bảo mật. người quảng lý có thể trích xuất dữ liệu báo cáo kết qua sau mỗi ngày. 

Project Details

  • game

Related Projects

  
Game Picachus

Game Picachus cổ điển,

   
Game Panda Hero

Game Panda Hero

Ofbiz ERP
thiet ke web bang opensource drupal

About

"The World Is Flat" is private limited company, We were established in 2017 we work in IT technical, we design website, outsourcing Java and Microsoft Dynamic NAV.

 

GET IN TOUCH